Thị Trường Vốn

YKVN là công ty luật hàng đầu trong các giao dịch chứng khoán và thị trường vốn tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư của YKVN được đánh giá cao nhờ tư duy mới mẻ và các giải pháp sáng tạo trong quá trình giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vốn.

Với các luật sư cấp cao đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch mang tính đột phá (bao gồm cả các giao dịch phát hành trái phiếu chính phủ nổi bật của Việt Nam) và trong những thay đổi lớn về pháp luật của thị trường chứng khoán Việt Nam, lĩnh vực tư vấn liên quan tới Thị Trường Vốn của chúng tôi thường xuyên đạt được các thứ hạng và giải thưởng hàng đầu.

Chúng tôi là bên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho tất cả các ngân hàng đầu tư toàn cầu đang hoạt động tại Việt Nam (như JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank và Barclays) cũng như đã và đang đại diện cho các tổ chức phát hành hàng đầu Việt Nam (như Masan, Vingroup, Techcombank và Novaland).

YKVN đã đại diện cho bên bảo lãnh phát hành và bên phát hành trong các giao dịch quốc tế và trong nước bao gồm:

 • Phát hành chứng khoán vốn;
 • Phát hành chứng khoán nợ;
 • Quỹ đầu tư; và
 • Tư vấn về tuân thủ luật.

Liên Hệ

Tài Nguyên Liên Quan

Giải Thưởng Gần Đây

Thứ Hạng

2024 Bậc 1 Chambers
2023 Hạng 1 Legal 500
2023 Hạng 1 IFLR
2023 Được đánh giá cao Asialaw
2023 Bậc 1 Chambers
2022 Hạng 2 Legal 500
2022 Hạng 1 IFLR
2022 Được đánh giá cao Asialaw
2022 Bậc 1 Chambers
2021 Hạng 1 Legal 500
2021 Hạng 1 IFLR
2021 Xuất sắc Asialaw

Đánh Giá Khách Quan

“YKVN là một trong những công ty luật nổi bật trong lĩnh vực thị trường vốn tại Việt Nam.”
“Đưa ra giải pháp tư vấn rất hữu ích trong môi trường đầy thách thức”

“Lĩnh vực tư vấn liên quan đến các vấn đề nợ và chứng khoán cho các doanh nghiệp Việt Nam và các ngân hàng đầu tư của YKVN rất mạnh”

(Legal 500)

 

“YKVN được đánh giá là công ty hàng đầu với kiến thức và kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn và mua bán và sáp nhập.”
(IFLR)

 

“Lĩnh vực tư vấn về thị trường vốn của YKVN được đánh giá cao tại Việt Nam.”
(Asialaw)

Các Giao Dịch Tiêu Biểu

 • Tư vấn cho bên thu xếp chính, JP Morgan, liên quan đến giao dịch niêm yết cổ phần thứ cấp dự kiến của Vinamilk tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore; ​
 • Tư vấn cho bên thu xếp chính, JP Morgan, liên quan đến giao dịch niêm yết cổ phần thứ cấp dự kiến của công ty Tân Tạo tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore; ​
 • Tư vấn cho bên thu xếp chính, Credit Suisse, liên quan đến giao dịch niêm yết cổ phần thứ cấp dự kiến của Tập Đoàn Vingroup – CTCP (Vingroup) tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan, liên quan đến giao dịch niêm yết cổ phần thứ cấp dự kiến tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan, liên quan đến giao dịch niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) dự kiến tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Tổng Công Ty Tài Chính Cổ Phần Dầu Khí Việt Nam (PVFC) , liên quan đến giao dịch niêm yết cổ phần thứ cấp dự kiến tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) liên quan đến giao dịch phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh; ​
 • ​Tư vấn cho Government of Singapore Investment Corporation (GIC) với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt (cornerstone investor) trong giao dịch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của VietJet tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh; ​
 • Tư vấn cho Government of Singapore Investment Corporation (GIC) với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt (cornerstone investor) trong giao dịch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Novaland tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh; ​
 • Tư vấn cho Government of Singapore Investment Corporation (GIC) với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt (cornerstone investor) trong giao dịch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hà Nội; ​
 • Tư vấn cho Government of Singapore Investment Corporation (GIC) với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt (cornerstone investor) trong giao dịch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Vincom Retail tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh; ​
 • Tư vấn cho Tổng Công Ty Đầu Tư Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) trong giao dịch bán (thông qua thủ tục đấu giá) 5,7% cổ phần tại Vinamilk tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh; ​
 • Tư vấn cho Credit Suisse và Morgan Stanley với tư cách là các bên đồng dựng sổ (joint bookrunners) cho một số cổ đông liên quan đến giao dịch bán một lượng lớn cổ phần của các cổ đông này thuộc Tập Đoàn Vingroup – CTCP (Vingroup) tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh; và ​
 • Tư vấn cho Credit Suisse và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) với tư cách là các bên đồng dựng sổ (joint bookrunners) cho một số cổ đông liên quan đến giao dịch bán một số lượng lớn cổ phần của các cổ đông này thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Tư vấn cho Barclays, Citigroup và Deutsche Bank với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch phát hành trái phiếu chính phủ của Việt Nam trị giá 1 tỷ USD; ​
 • Tư vấn cho s Barclays và HSBC với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 250 triệu USD của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank); ​
 • Tư vấn cho BNP Paribas, Deutsche Bank và Morgan Stanley với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế theo Quy Định 144A/Quy Tắc S của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN); ​
 • Tư vấn cho Credit Suisse với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch  phát hành trái phiếu sinh lời cao trị giá 200 triệu USD của Tập Đoàn Vingroup – CTCP (Vingroup); ​
 • Tư vấn cho Credit Suisse với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 100 triệu USD của Tập Đoàn Vingroup – CTCP (Vingroup) và các đợt phát hành tiếp theo; ​
 • Tư vấn cho Credit Suisse với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch phát hành trái phiếu sinh lời cao trị giá 90 triệu USD của Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ​
 • Tư vấn cho Credit Suisse với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch dự kiến phát hành trái phiếu sinh lời cao bằng USD của Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC Group); ​
 • Tư vấn cho HSBC và Standard Chartered Bank với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỷ VND của Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank); ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va trong giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 160 triệu USD; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Vinpearl, trong giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 325 triệu USD có thể hoán đổi thành cổ phần của Vingroup và các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo trị giá 125 triệu USD;  ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, trong giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi cổ phần loại 2 của Techcombank; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Texhong Textile (Group) Co. Ltd., trong giao dịch phát hành trái phiếu sinh lời cao được bảo lãnh bởi các công ty con của Texhong tại Trung Quốc và Việt Nam; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan, trong giao dịch dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế sinh lời cao của Masan; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty TNHH Masan Consumer Holdings, trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 2.100 tỷ VND được Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bảo lãnh; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động (tên hiện tại là CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động) trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 1.135 tỷ VND do Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bảo lãnh; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN, trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 1.135 tỷ VND do CGIF bảo lãnh; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ, trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 2.330 tỷ VND do CGIF bảo lãnh;​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty TNHH MasanConsumerHoldings (tiền thân của Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan), một công ty con của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (MSN), trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 9.000 tỷ VND; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (MSN), trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 5.500 tỷ VND; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Đầu Tư Thái Nguyên, trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 6.800 tỷ VND; ​
 • Tư vấn cho tổ chức phát hành, Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo, trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 6.800 tỷ VND; ​
 • Tư vấn cho Ibeworth Pte. Ltd., một công ty con của Keppel Land Limited, trong giao dịch đặt mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 tỷ VND do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long; và ​
 • Tư vấn cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam với tư cách là đại lý phát hành trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 660 tỷ VND của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long và được bảo lãnh bởi GuarantCo Ltd. ​
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt