Công Nhận Quốc Tế 

Uy tín trên thị trường, các thứ hạng và giải thưởng của chúng tôi trong những năm vừa qua là dẫn chứng cụ thể nhất cho thấy chất lượng dịch vụ được công nhận rộng rãi toàn cầu và trong khu vực của YKVN, cũng là niềm tự hào cho đội ngũ luật sư và trách nhiệm tiếp tục cống hiến cho quý khách hàng của chúng tôi

Thành Tựu

Có tên trong Danh sách GAR 100
Công ty luật Việt Nam đầu tiên được chọn đưa vào danh sách GAR 100.

Lĩnh vực Giải Quyết Tranh Chấp nổi bật năm 2019
Đoạt tất cả ba giải thưởng tại Benchmark Litigation: Công Ty Luật Quốc Gia của Năm, Luật Sư của Năm và Vụ Việc Mang Tính Khu Vực của Năm.

Thành tích chưa từng có tiền lệ trong năm 2017
Hãng luật đầu tiên trong lịch sử đoạt 5 giải thưởng “Công Ty Luật Quốc Gia của Năm” trong cùng một năm do các ấn phẩm pháp lý danh giá tại Châu Á trao tặng: IFLR, Chambers, ALB, Asialaw (APAC Dispute Resolution và Asia Legal Practice).

“Giao Dịch của Năm” tại Việt Nam

YKVN đã 28 lần được trao tặng danh hiệu “Giao Dịch Việt Nam của Năm” kể từ khi thành lập.

Công Ty Luật Việt Nam của Năm do IFLR 1000 trao tặng
YKVN đã 12 lần được trao tặng danh hiệu này trong 20 năm kể từ khi giải thưởng này được thành lập.

Các Giải Thưởng và Thứ Hạng Trong Thời Gian Gần Đây

Giải Thưởng

Công Ty Luật Việt Nam Của Năm
(IFLR)

Vụ Việc Tiêu Biểu Của Năm
(Benchmark Litigation)

Giao Dịch Của Năm
(In-House Community)

Giao Dịch Của Năm
(The Asset)

Giao Dịch Mua Bán và Sáp Nhập Tốt Nhất của Năm
Thị Trường Vốn Giao Dịch của Năm (Quy mô lớn)
(ALB)

Giao Dịch Mua Bán và Sáp Nhập Của Năm: Nam & Đông Nam Á
(The Asian Law Magazine)

Công Ty Luật Việt Nam Của Năm trong các lĩnh vực:
• Các Quỹ Đầu Tư Thay Thế (bao gồm quỹ đầu tư tư nhân)
• Ngân Hàng và Tài Trợ Tài Chính
• Thị Trường Vốn
• Tuân Thủ và Tuân Thủ Quy Định Của Cơ Quan Quản Lý
• Hoạt Động Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập
• Trọng Tài Quốc Tế
• Tranh Tụng và Giải Quyết Tranh Chấp
• Dự Án và Tài Trợ Dự Án
(In-House Community)

Công Ty Luật Việt Nam của Năm
(Benchmark Litigation)

Công Ty Luật Việt Nam của Năm
(In-House Community)

Most Responsive Domestic Law Firm
(In-House Community)

Giao Dịch Mua Bán và Sáp Nhập Của Năm
(Asia Legal Business)

Công Ty Luật của Năm
(Chambers)

Giao Dịch Thị Trường Xuyên Biên Giới
(Finance Asia)

Giao Dịch Mua Bán & Sáp Nhập của Năm: Nam & Đông Nam Á
(The Asian Lawyer Magazine)

Nhà Tư Vấn Mua Bán và Sáp Nhập Tốt Nhất của Năm 
(Vietnam M&A Forum)

Công Ty Luật của Năm – Lĩnh Vực Dược Phẩm
(Global Law Experts)

Công Ty Luật của Năm 
(Benchmark Litigation)

Vụ Việc của Năm tại Việt Nam
(Benchmark Litigation)

Nhà Tư Vấn Mua Bán và Sáp Nhập Tốt Nhất của Năm
(Vietnam M&A Forum)

Công Ty Luật Mua Bán và Sáp Nhập của Năm tại Việt Nam
(Global Law Experts)

Công Ty Luật Quốc Gia của Năm
(Asialaw)

Công Ty Luật Đầu Tư Nước Ngoài của Năm
(Lawyers World)

Công Ty Luật Quốc Gia của Năm
(AsiaLawALB)

Công Ty Luật Quốc Gia của Năm
(ALB)

Giao Dịch Của Năm
(Asian-Mena Counsel)

Công Ty Luật Quốc Gia của Năm
(Chambers)

Công Ty Luật Quốc Gia của Năm
(IFLR)

Thứ Hạng

Trọng Tài
Band 1 – Chambers
Tier 1 – Legal 500
Outstanding – Asialaw

Ngân Hàng & Tài Chính
Band 1 – Chambers
Tier 1 – IFLR
Tier 1 – Legal 500
Outstanding – Asialaw

Thị Trường Vốn
Band 1 – Chambers
Tier 1 – IFLR
Tier 1 – Legal 500
Highly recommended – Asialaw

Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập
Band 1 – Chambers
Tier 1 – IFLR (M&A)
Tier 1 – Legal 500
Outstanding – Asialaw

Tranh Tụng (Giải Quyết Tranh Chấp)
Band 1 – Chambers
Tier 1 – Legal 500
Outstanding – Asialaw

Lĩnh Vực Phát Triển Dự Án, Năng Lượng, Cơ Sở Hạ Tầng
Band 2 – Chambers
Tier 1 – IFLR
Tier 1 – Legal 500
Outstanding – Asialaw (Energy)
Highly recommended – Asialaw (Infrastructure)

Trọng Tài

Bậc 1 – Chambers
Hạng 1 – Benchmark Litigation
Hạng 1 – Legal 500
Xuất sắc – Asialaw

Ngân Hàng & Tài Chính
Bậc 1 – Chambers
Hạng 1 – IFLR
Xuất sắc – Asialaw
Hạng 2 – Legal 500

Thị Trường Vốn
Bậc 1 – Chambers
Được đánh giá cao – Asialaw
Hạng 1  – IFLR
Hạng 2 – Legal 500

Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Xuất sắc – Asialaw

Tranh Tụng (Giải Quyết Tranh Chấp)
Bậc 1 – Chambers
Hạng 1 – Legal 500
Hạng 1 – Benchmark Litigation
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Phát Triển Dự Án, Năng Lượng, Cơ Sở Hạ Tầng
Hạng 1 – Legal 500
Hạng 1 – IFLR
Xuất sắc – Asialaw (Energy)
Được đánh giá cao – Asialaw (Infrastructure)
Bậc 2 – Chambers

Lĩnh Vực Trọng Tài (Giải Quyết Tranh Chấp)
Được đánh giá cao – Benchmark Litigation
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Ngân Hàng Và Tài Chính
Hạng 1 – IFLR
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Thị Trường Vốn
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Xuất sắc – Asialaw
Hạng 1 – IFLR

Lĩnh Vực Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Hạng 1 – IFLR
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Giải Quyết Tranh Chấp
Bậc 1 – Chambers
Hạng 1 – Benchmark Litigation
Hạng 1 – Legal 500
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Dự Án, Năng Lượng, Cơ Sở Hạ Tầng
Hạng 1 – IFLR
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 2 – Chambers
Xuất sắc – Asialaw (Năng Lượng)
Được đánh giá cao – Asialaw (Cơ Sở Hạ Tầng)

Lĩnh Vực Trọng Tài (Giải Quyết Tranh Chấp)
Hạng 1 – Benchmark Litigation
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Xuất Sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Ngân Hàng Và Tài Chính
Hạng 1 – IFLR
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Thị Trường Vốn
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Xuất sắc – Asialaw
Hạng 1 – IFLR

Lĩnh Vực Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp
Hạng 1 – Legal 500
Bậc 1 – Chambers
Hạng 1 – IFLR
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Giải Quyết Tranh Chấp
Bậc 1 – Chambers
Hạng 1 – Legal 500
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Tố Tụng
Hạng 1 – Benchmark Litigation (Năng lượng và Xây dựng – nội địa)
Hạng 1 – Benchmark Litigation (Thương mại và Giao dịch – nội địa)

Lĩnh Vực Dự Án, Năng Lượng, Cơ Sở Hạ Tầng
Hạng 1 – IFLR
Hạng 1 – Legal 500

Bậc 2 – Chambers

Được đánh giá cao – Asialaw

Lĩnh Vực Ngân Hàng Và Tài Chính
Hạng 1 – Chambers
Hạng 1 – Legal 500
Hạng 1 – IFLR
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Thị Trường Vốn
Hạng 1 – Chambers
Hạng 1 – Legal 500
Hạng 1 – IFLR
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp
Hạng 1 – Chambers
Hạng 1 – Legal 500
Hạng 1 – IFLR
Xuất sắc – Asialaw

Lĩnh Vực Giải Quyết Tranh Chấp
Hạng 1 – Chambers
Hạng 1 – Legal 500
Xuất sắc – Asialaw
Hạng 1 – Benchmark Litigation

Lĩnh Vực Phát Triển Dự Án
Hạng 1 – IFLR
Hạng 1 – Legal 500

Lĩnh Vực Năng Lượng
Được đánh giá cao – Asialaw
Hạng 1 – Legal 500

Lĩnh Vực Cơ Sở Hạ Tầng
Xuất sắc – Asialaw

Công Nhận Của Khách Hàng

YKVN: một hãng luật dẫn đầu thị trường trọng tài Việt Nam
(GAR 100)

Các luật sư phản hồi nhanh chóng và đưa ra nội dung tư vấn với chất lượng chuyên môn cao. Điểm mạnh của YKVN là tính chính xác và thực tiễn của nội dung tư vấn và giải pháp đề xuất.

Các luật sư YKVN luôn cung cấp dịch vụ tốt – họ cung cấp dịch vụ pháp lý thiết thực, kịp thời và dễ dàng áp dụng.

Nhóm luật sư mà chúng tôi làm việc cùng thông thạo cả 2 ngôn ngữ. Đối với các giao dịch xuyên biên giới của chúng tôi, họ cũng có kinh nghiệm pháp lý quốc tế rất hữu ích.

Chúng tôi đánh giá rất cao chuyên môn pháp lý sâu rộng của nhóm luật sư YKVN trong việc giữ vững vị thế của chúng tôi trong các phiên đàm phán kéo dài.

Chuyên môn pháp lý vững chắc cùng với hiểu biết sâu sắc về đặc thù môi trường hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tinh thần làm việc trách nhiệm, cảm quan thương mại nhạy bén.

YKVN có hiểu biết chuyên môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

YKVN sở hữu đội ngũ luật sư chuyên nghiệp tư vấn cho chúng tôi xuyên suốt toàn bộ quá trình giao dịch.
(Legal 500)

“hãng luật Việt Nam đầu tiên được GAR 100 phê duyệt”
(GAR 100)

“kiến thức sâu sắc về thị trường địa phương cũng như kinh nghiệm dày dạn về lĩnh vực tố tụng và trọng tài quốc tế, mang lại cho YKVN khả năng phán đoán chiến lược xuất sắc”
(Chambers)

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của YKVN; họ rất nhạy bén, cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng tuyệt vời và có tư duy thương mại sắc sảo.”
(Chambers)

“YKVN là hãng luật nổi tiếng của Việt Nam với bề dày kinh nghiệm trong cả giao dịch trong nước và ngoài nước. YKVN chuyên tư vấn các giao dịch về thanh lý, mua lại, tái cấu trúc doanh nghiệp và liên doanh cho các khách hàng từ các tổ chức đa quốc gia đến doanh nghiệp nhà nước.”
(Chambers)

“chuyên môn sâu rộng về khuôn khổ pháp lý trong nước và quốc tế”
(Chambers)

“Đội ngũ luật sư với chuyên môn sâu rộng của YKVN từ cấp luật sư thành viên đến luật sự cộng sự đặc biệt ấn tượng. Họ am hiểu thị trường, xu hướng giao dịch và các vấn đề pháp lý quan trọng trong các thương vụ mua bán & sáp nhập.”
(Legal 500)

“Đội ngũ luật sư được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm trong các dự án, lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, chuyên môn vững vàng, hiểu biết sâu sắc và có tầm nhìn toàn diện về lĩnh vực này.”
(Chambers)

“Điều thực sự ấn tượng với chúng tôi là yếu tố thương mại và thực tiễn nhất quán trong nội dung tư vấn pháp lý của YKVN, đội ngũ luật sư phản hồi nhanh chóng và cung cấp dịch vụ với tính chuyên nghiệp cao.”
(Chambers)

“nhóm luật sư giải quyết tranh chấp nổi bật trên thị trường của YKVN, được hỗ trợ bởi nhóm luật sư tố tụng có quy mô lớn nhất cả nước, được khách hàng cũng như các đối thủ cạnh tranh tán dương. Với đội ngũ luật sư được đào tạo trong môi trường quốc tế và đủ điều kiện hành nghề trong nước, YKVN giữ chân cả khách hàng quốc tế và trong nước, trong các vụ việc trong nước và xuyên biên giới”
(Legal 500)

“Đội ngũ luật sư vô cùng tận tâm và giàu kinh nghiệm. Họ cũng có hiểu biết sâu rộng về khía cạnh thương mại trong các giao dịch.”
(Chambers)

“đội ngũ luật sư Việt Nam vững mạnh chuyên đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện tụng và trọng tài trong nước và quốc tế tại Việt Nam. Các lĩnh vực thế mạnh chính bao gồm dự án, xây dựng và trọng tài về việc không thanh toán, được hỗ trợ bởi nguồn nhân lực bổ sung tại văn phòng Singapore. Đồng thời YVKN cũng tham gia xử lý các tranh chấp phức tạp về cổ phần, liên doanh và ICC phát sinh từ các giao dịch nội bộ doanh nghiệp với quy mô lớn. YKVN có vị thế vững chắc trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm cổ cồn trắng và các vấn đề liên quan đến gian lận”
(Asialaw)

“nhóm luật sư giải quyết tranh chấp nổi bật trên thị trường của YKVN, được hỗ trợ bởi nhóm luật sư tố tụng có quy mô lớn nhất cả nước, được khách hàng cũng như các đối thủ cạnh tranh tán dương… Văn phòng tại Singapore tiếp tục phát triển, từ đó mở rộng phạm vi trong lĩnh vực trọng tài quốc tế.”
(Asialaw)

“đội ngũ luật sư Việt Nam vững mạnh chuyên đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện trước tòa án và trọng tài ở cả trong nước và quốc tế. Các lĩnh vực thế mạnh tiêu biểu là trọng tài về dự án, xây dựng và vi phạm nghĩa vụ thanh toán, với sự hỗ trợ đắc lực của nguồn nhân lực tại văn phòng Singapore. Đồng thời YVKN cũng tham gia xử lý các tranh chấp phức tạp về cổ phần, liên doanh và ICC phát sinh từ các giao dịch nội bộ doanh nghiệp với quy mô lớn. YKVN có vị thế ổn định trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm cổ cồn trắng và các vấn đề liên quan đến gian lận.”
(Chambers)

uy tín trong lĩnh vực ngân hàng tại thị trường Việt Nam và có chuyên môn về các giao dịch phức tạp và có giá trị lớn trong lĩnh vực tài chính”
(Legal 500)

“Hãng luật Việt Nam nổi tiếng với bề dày kinh nghiệm trong cả giao dịch trong và ngoài nước. YKVN chuyên tư vấn các giao dịch về thanh lý, mua lại, tái cấu trúc doanh nghiệp và liên doanh cho các khách hàng từ các tổ chức đa quốc gia đến doanh nghiệp nhà nước. YKVN thường xuyên tư vấn cho các khách hàng trong lĩnh vực tài chính cũng như khách hàng trong lĩnh vực công nghệ. Phối hợp chặt chẽ với văn phòng Singapore để cung cấp dịch vụ pháp lý trên phạm vi quốc tế.”
(Chambers)

“YKVN mang đến cho khách hàng những kết quả xuất sắc.”
(Chambers)

“YKVN nằm trong nhóm những hãng luật hàng đầu tại Việt Nam và tư vấn pháp luật về thương mại với trình độ chuyên môn cao nhất. Sự kết hợp của nhóm luật sư YKVN giữa khả năng phối hợp chặt chẽ, thấu hiểu khía cạnh thương mại và am hiểu chuyên môn là vô song ở Việt Nam.”
(Legal 500)

“YKVN là một trong những công ty luật hàng đầu của Việt Nam và đi đầu trong lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp. Công ty có kinh nghiệm sâu rộng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập công và đã xử lý phần lớn các giao dịch liên quan đến các công ty nhà nước từ năm 2007.”
(IFLR)

“YKVN là hãng luật nổi bật tại Việt Nam vì chất lượng dịch vụ, khả năng chuyên môn và kiến thức sâu rộng.”
(Chambers)

“Đội ngũ luật sư xuất sắc trong lĩnh vực năng lượng” và “làm việc cùng YKVN là trải nghiệm tuyệt vời, luôn phản hồi nhanh chóng và am hiểu tường tận về quá trình xây dựng, phát triển pháp luật về năng lượng.”
(Chambers)

“Lĩnh vực tư vấn về thị trường vốn của YKVN được đánh giá cao tại Việt Nam. Nhóm luật sư đã đóng vai trò là bên tư vấn luật cho khách hàng trong một số giao dịch hàng đầu có giá trị cao, mang tính tiên phong.”
(Asialaw)

“Đội ngũ luật sư ‘xuất sắc’ tại YKVN đưa ra ‘nội dung tư vấn thiết thực’, được đánh giá cao nhờ định hướng thương mại và phản hồi nhanh chóng.”
(Legal 500)

Phạm vi dịch vụ: “Các luật sư của YKVN sẽ hỗ trợ khách hàng trong nhiều khía cạnh khác nhau của một dự án; Lĩnh vực tư vấn liên quan đến các giao dịch về dầu khí cho khách hàng của YKVN cũng rất mạnh.”
(Chambers)

“YKVN hoạt động rất tích cực. Chúng tôi thường xuyên thấy đội ngũ luật sư của YKVN tham gia vào những giao dịch lớn nhất trong nước. Xét đến chất lượng công việc được thực hiện, tôi đánh giá YKVN tương đương với nhóm các hãng luật hàng đầu của Anh. YKVN thực hiện các công việc theo tiêu chuẩn quốc tế.”
(IFLR)

“Theo quan điểm của tôi, đội ngũ luật sư của YKVN là những luật sư hàng đầu trong các lĩnh vực hành nghề cụ thể. YKVN không nghi ngờ là một công ty luật hàng đầu và đã xử lý nhiều giao dịch mang tính bước ngoặt cho khách hàng trên thị trường. Công ty không liên kết với bất kỳ hãng luật quốc tế nào nhưng có thể được xem là một trong những công ty luật quốc gia tốt nhất tại Việt Nam. Chúng tôi xem YKVN như những người bạn đồng nghiệp và người cố vấn đáng tin cậy.”
(IFLR)

“Đội ngũ luật sư với hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng.”
(Chambers)

“YKVN được đánh giá là công ty hàng đầu với kiến thức và kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn và mua bán và sáp nhập . YKVN có đội ngũ luật sư xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Các luật sư này sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong quá trình làm việc với các ngân hàng và công ty quốc doanh lớn và thường xuyên tham gia vào các giao dịch có giá trị cao, mang tính bước ngoặt.”
(IFLR)

“Tôi sẽ đề cử YKVN vì YKVN am hiểu và tôn trọng các yêu cầu về tính minh bạch của các công ty đa quốc gia, đại chúng có quy mô lớn. Chúng tôi không đủ khả năng để rút ngắn các quy trình đã được thiết lập và chấp nhận rộng rãi. YKVN hiểu rõ điều này và duy trì các tiêu chuẩn cao về pháp lý và đạo đức cho bản thân và khách hàng.“
(Asialaw)

“Nhiều luật sư của YKVN từng công tác tại các hãng luật quốc tế, yếu tố này khiến YKVN trở thành lựa chọn hàng đầu khi tiến hành các giao dịch và dự án quan trọng.”
(Chambers)

“YKVN hiểu rõ về các tác động thương mại, từ đó đưa ra nội dung tư vấn pháp lý thiết thực và hữu ích.”
(Chambers)

“Công ty luật quốc gia hàng đầu với thái độ làm việc chuyên nghiệp“
(Legal 500)

“Công ty luật quốc gia tốt nhất tại Việt Nam. Lựa chọn hàng đầu cho các giao dịch quan trọng. Nhìn chung, YKVN rất nhạy bén, thực tế và định hướng thương mại […] đội ngũ luật sư YKVN luôn được chú ý nhờ am hiểu các quy định pháp luật Việt Nam.”
(Legal 500)

“YKVN sở hữu những luật sư xuất sắc và được đào tạo bài bản.”
(Legal 500)

“Nhờ định hướng thương mại nhạy bén, YKVN luôn sẵn sàng và đủ khả năng phát hành ý kiến pháp lý.”
(Legal 500)

“YKVN là một trong những công ty luật tốt nhất tại Việt Nam khi tư vấn cho khách hàng các giao dịch thuộc lĩnh vực tài chính và ngân hàng. YKVN tập trung vào tính chất của giao dịch và có định hướng thương mại nhạy bén. Nhóm luật sư YKVN đều là những luật sư xuất sắc, thoải mái khi hợp tác. YKVN đưa ra những lời khuyên thiết thực, phù hợp, kịp thời và hiểu biết sâu rộng về thực tiễn thị trường trong nước nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp về mặt thương mại.”
(IFLR)

“Công ty luật quốc gia nổi bật, lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam”
(Legal 500)

“Danh mục các vụ việc phức tạp … luôn bảo đảm chất lượng … và phạm vi tư vấn đa dạng”
(Chambers)

“YKVN là một trong những công ty luật nổi bật nhất tại Việt Nam”
(IFLR)

“Trải nghiệm tuyệt vời với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và tận tâm”
(Legal 500)

“Đội ngũ luật sư có khả năng đưa ra tư vấn “tinh tế, thấu đáo” cho các khách hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam”
(Chambers)

“Đội ngũ luật sư xuất sắc và chuyên nghiệp. Công ty luật hàng đầu mà chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác”
(Legal 500)

“Trình độ chuyên môn đạt chuẩn trong phạm vi pháp luật quốc gia và quốc tế”
(Legal 500)

“Am hiểu tầm quan trọng của việc cơ cấu cẩn thận các khoản tài trợ giá trị cao.”
(Chambers)

“YKVN vô cùng chuyên nghiệp, phản hồi nhanh chóng và cụ thể cho chúng tôi. Chúng tôi không cần yêu cầu nhóm luật sư làm rõ, dịch vụ pháp lý của YKVN là một trải nghiệm chất lượng.“
(IFLR)

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt