Phát triển sự nghiệp

Việc tuyển dụng những sinh viên luật triển vọng nhất hoặc các luật sư có kinh nghiệm và bồi đắp quá trình phát triển của các sinh viên cũng như các luật sư này là những yếu tố quan trọng trong cam kết của YKVN đối với việc duy trì trình độ chuyên môn pháp lý nổi bật.

Các nội dung nổi bật trong chương trình bồi dưỡng của YKVN bao gồm:

Học Viện Pháp Luật YKVN

Học Viện Pháp Luật YKVN (YKVN Law Academy) là một chương trình bắt buộc trong thời gian 3 năm dành cho các luật sư cộng sự làm việc tại tất cả các văn phòng YKVN. Chương trình này nhằm mục đích củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần thiết giúp các luật sư có triển vọng phát triển kỹ năng hành nghề nổi bật.

Chương trình đào tạo bao gồm nội dung tổng quan về nghề luật sư ở Việt Nam, đạo đức và trách nhiệm của luật sư, kỹ năng pháp lý cơ bản, phân tích pháp lý, tư vấn pháp lý, kỹ năng mềm, quản lý thời gian, phát triển khách hàng, v.v.

Các khía cạnh pháp lý của chương trình tập trung vào tất cả các lĩnh vực hành nghề chủ chốt, bao gồm nhưng không giới hạn ở mua bán và sáp nhập, ngân hàng, thị trường vốn, tố tụng theo thủ tục tòa án, tố tụng theo thủ tục trọng tài VIAC, v.v.

Trong năm thứ nhất và năm thứ hai, các luật sư trẻ sẽ được đào tạo chung. Trong năm thứ ba, các luật sư có thể lựa chọn các lớp nâng cao theo chuyên ngành yêu thích. Vào cuối năm đầu tiên, luật sư có điểm trung bình cao nhất sẽ được tài trợ tham gia khóa đào tạo tại UC Berkeley vào mùa hè năm sau.

Các buổi hội thảo chuyên sâu nội bộ

Các chuyên viên cấp cao của chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo nội bộ để trao đổi và chia sẻ chuyên sâu về bất kỳ khía cạnh mới, phức tạp hoặc gây tranh cãi nào của pháp luật hoặc việc thực thi pháp luật.

Các luật sư cộng sự của chúng tôi, qua đó có nhiều cơ hội giá trị để học hỏi và thu thập thêm nhiều kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm sâu rộng từ hoạt động của công ty.

Các buổi hội thảo do chuyên viên pháp lý bên ngoài chủ trì

YKVN thường xuyên mời các chuyên gia ngoài hãng luật tham gia đào tạo hoặc chủ trì hội thảo về các kỹ năng chuyên môn cần thiết cho các luật sư cộng sự làm việc tại hãng luật chúng tôi.

Chúng tôi cũng khuyến khích các cộng sự của mình tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị do các cơ quan Nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp hợp pháp trong và ngoài nước tổ chức, v.v.

Những cơ hội này giúp nhóm luật sư YKVN phát triển các kỹ năng pháp lý cũng như kỹ năng cá nhân cùng với khả năng hợp tác trong môi trường chuyên nghiệp.

Đào tạo cơ bản

Nội dung đào tạo cơ bản của YKVN được thiết kế nhằm hỗ trợ những luật sư mới gia nhập hãng luật thu thập kiến thức, rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc, hành vi cần thiết, tạo điều kiện để các luật sư trẻ nỗ lực trở thành những luật sư, những thành viên hành nghề hiệu quả và gắn bó với công ty và văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.

Ứng tuyển

YKVN không ngừng tìm kiếm những sinh viên luật, luật sư và chuyên gia sáng giá có đạo đức làm việc vững vàng để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến các cơ hội nghề nghiệp tại YKVN, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ recruit@ykvn-law.com hoặc tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt