Chương Việt Nam | Fintech 2024 | Lexology Getting the Deal Through

 • 2024
 • Tiếng Anh

Tóm tắt

Luật sư Thành viên Lê Thị Lộc soạn thảo chương Việt Nam cho ấn bản năm 2024 của hướng dẫn quốc tế Fintech – Lexology GTDT , một ấn phẩm thân thiện nhằm hướng dẫn các doanh nhân fintech, cố vấn và nhà đầu tư của họ trên toàn thế giới về các vấn đề pháp lý, quy định quan trọng và phức tạp ở 31 vùng lãnh thổ.”

Chương Việt Nam bao gồm các chủ đề sau:

 • Toàn cảnh công nghệ tài chính và các sáng kiến,
 • Quy định về tài chính,
 • Quy định về các giao dịch quốc tế,
 • Bán hàng và tiếp thị,
 • Tài sản tiền số và token,
 • Thay đổi quyền kiểm soát,
 • Tội phạm tài chính,
 • Bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng,
 • Thuê ngoài và điện toán đám mây,
 • Quyền sở hữu trí tuệ,
 • Cạnh tranh,
 • Thuế,
 • Di trú, và
 • Các nội dung cập nhật và xu hướng.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt