Cập Nhật Pháp Luật

Giải thích, Áp dụng Điều khoản Thiệt hại do Chậm trễ trong Hợp đồng Mẫu FIDIC Quyển Đỏ theo Luật Việt Nam

Việc chỉnh sửa các hợp đồng theo mẫu FIDIC do luật Việt Nam điều chỉnh theo hướng tiếp cận của hệ thống dân luật là cần thiết, phù hợp và đúng đắn vì cấu trúc và các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay đã phù hợp và tương thích với hệ thống [...]

Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam: Liệu các quy định mới được đề xuất để thúc đẩy hay kiểm soát chặt chẽ hơn sự phát triển của thị trường?

Việc một doanh nghiệp cắt tóc, gội đầu địa phương với vốn chủ sở hữu 20 tỷ VND huy động được 738 tỷ VND thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã thúc đẩy các cơ quan quản lý Việt Nam xem xét kiềm chế sự phát triển quá mức của thị trường.

Tìm kiếm

Thiết lập lại
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt